index

 

Portal d'entrada curs D72 - Disseny de pàgines web

Noms: Jorge Gimeno Andreu

Manuel Pintor Damaret

Especialitat: Alumnes de 2on de batxillerat científicotècnic

 


 

Mòdul 1
 
Mòdul 2

Mòdul 3

Mòdul 4

Módul 5

Mòdul 6
 
Mòdul 7
 
Mòdul 8
 

Pràctica final